Her er der plads til alle

Udover at være en vin og delikatesseforretning med fokus på de mindre lokale producenter samt sportsklubber, ønsker vi hos Marselis Vine & Smagsgiveriet også at tage et socialt ansvar.

Alle mennesker har evner og kompetencer – vores fornemmeste opgave er at sætte fokus på dem og give hver enkelt mulighed for at udfolde dem indenfor butikkens rammer. For Marselis Vine & Smagsgiveriet er det helt afgørende at de mennesker, som er en del af butikken føler at deres arbejde er værdifuldt og giver mening, både for dem og for butikken.

Vi indgår i et samarbejde med Ung i Erhverv i Aarhus, som er en undergruppe til Ung I Aarhus. Ung i Erhverv skaber et samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv med henblik på at hjælpe den enkelte unge til en meningsfyldt hverdag.

Hos Marselis Vine & Smagsgiveriet planlægges individuelle forløb for den enkelte unge på typisk 1-3 ugers praktik. Målet med praktikken er at give den unge et indblik i butiksverden, samt skabe en forståelse og sammenhæng mellem folkeskole, videreuddannelse og fremtidigt job. 

Maria, som står for praktikkerne, er uddannet cand. pæd. pæd. psych. og vi har derfor mulighed for at lave særligt og meget individuelt tilrettelagte forløb for de unge, hvor vejledning og støtte er essentiel del.

Udover vores praktikforløb har vi medarbejdere, som er ansat i fleksjob. Fleksjobbene er etableret med henblik på at skabe en fleksibel hverdag for vores medarbejdere, hvor det blandt andet er muligt at tage individuelle hensyn.

smags